Frequently Asked Question

Ako získam prístup do noriem STN?
Last Updated a year ago

Prístup je určený pre všetkých študentov STU a prihlásiť sa môže IBA na jednom PC.

1/ Prihlásenie do portálu noriem je na webovej adrese: https://normy.unms.sk/eshop/public/login.aspx

2/ Do portálu noriem na neregistrujte. Použite tieto prihlasovacie údaje:
email: normy@stuba.sk a heslo: stuba2020

Návod ako sa dostanete k predplateným normám nájdete na: https://www.sutn.sk/files/stn-online/Prihlasenie_STN-online.pdf a tiež v prílohe tejto otázky.

Dôležité upozornenie:

Pre prezeranie stiahnutých noriem je potrebné splniť tieto technické požiadavky na počítač:
OS: Windows Vista/7/8/10 a Mac OS;
Aplikácia na čítanie noriem: Adobe Reader a FileOpen Plug-in. Inštalátor FileOpen Plug-in získate z odkazu: https://plugin.fileopen.com/all.aspx.

Zoznam dostupných tried noriem:

01 VŠEOBECNÁ TRIEDA
02 STROJOVÉ SÚČASTI A SÚČIASTKY
03 STROJOVÉ SÚČASTI - KORÓZIA A OCHRANA MATERIÁLU
04 ZLIEVARENSTVO
05 ZVÁRANIE, SPÁJKOVANIE, REZANIE KOVOV A PLASTOV
06 VYKUROVANIE, PRIEMYSELNÉ PECE, VARNÉ A VYKUROVACIE ZARIADENIA
07 KOTLY
08 TURBÍNY
09 SPAĽOVACIE PIESTOVÉ MOTORY
10 KOMPRESORY, VÁKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÉ ZARIADENIA
11 ČERPADLÁ, HYDRAULICKÉ ZARIADENIA
12 VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIA
13 ARMATÚRY A POTRUBIE
14 CHLADENIE
15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÔTU
16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÔTU
17 JEMNÁ MECHANIKA
18 AUTOMATIZÁCIA
19 OPTICKÉ PRÍSTROJE, ZARIADENIA PRE KINEMATOGRAFIU A REPROGRAFIU
20 OBRÁBACIE STROJE NA KOVY
21 TVÁRNIACE STROJE
22 NÁSTROJE
23 NÁRADIE
24 UPÍNACIE NÁRADIE
25 MERACIE A KONTROLNÉ NÁRADIE A PRÍSTROJE
26 ZARIADENIA DOPRAVNÉ A NA MANIPULÁCIU S MATERIÁLOM
27 ZDVÍHACIE ZARIADENIA, STROJE NA POVRCHOVÚ ŤAŽBU, STROJE A ZARIADENIA PRE ZEMNÉ, STAVEBNÉ A CESTNÉ PRÁCE
28 KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ
30 CESTNÉ VOZIDLÁ
31 LETECTVO
32 LODE A PLÁVAJÚCE ZARIADENIA
33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PREDPISY
34 ELEKTROTECHNIKA
35 ELEKTROTECHNIKA
36 ELEKTROTECHNIKA
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA
38 ENERGETIKA - POŽIARNA BEZPEČNOSŤ
39 ZBRANE PRE CIVILNÚ POTREBU
40 JADROVÁ TECHNIKA
41 HUTNÍCTVO - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ
42 HUTNÍCTVO
43 HUTNÍCTVO - STROJOVÉ ZARIADENIE
44 BANÍCTVO
45 HLBINNÉ VŔTANIE A ŤAŽBA ROPY
46 POĽNOHOSPODÁRSTVO
47 POĽNOHOSPODÁRSKE A LESNÍCKE STROJE
48 LESNÍCTVO
49 DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL
50 VÝROBKY PAPIERENSKÉHO PRIEMYSLU
51 STROJOVÉ ZARIADENIE POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU
53 STROJOVÉ ZARIADENIE POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU
54 STROJOVÉ ZARIADENIE POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU
55 ZARIADENIA A KONŠTRUKCIE NA OSOBITNÉ ÚČELY
56 VÝROBKY POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU
57 VÝROBKY POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU
58 VÝROBKY POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU
59 BIOTECHNOLÓGIA
60 NANOTECHNOLÓGIE
62 GUMÁRENSKÝ PRIEMYSEL, GUMA
63 GUMÁRENSKÝ PRIEMYSEL, VÝROBKY Z GUMY
64 PLASTY
65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU
66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU
67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU
68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU
69 STROJOVÉ ZARIADENIE PRE CHEMICKÝ PRIEMYSEL
70 VÝROBKY ZO SKLA A TAVENÝCH HORNÍN
71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÉ ZARIADENIE
72 PRIEMYSEL KERAMICKÝCH A MALTOVINOVÝCH STAVEBNÝCH HMÔT, DIELCOV A OSTATNEJ KERAMIKY
73 NAVRHOVANIE A REALIZOVANIE STAVIEB
74 ČASTI STAVIEB
75 VODNÉ HOSPODÁRSTVO
76 KULTÚRNE DEDIČSTVO, KONZERVOVANIE KULTÚRNEHO MAJETKU
77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA
79 KOŽIARSKY PRIEMYSEL
80 TEXTILNÉ SUROVINY A VÝROBKY
81 STROJOVÉ ZARIADENIE TEXTILNÉHO PRIEMYSLU
82 STROJE A ZARIADENIA NA ÚPRAVU POVRCHU
83 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, OSOBNÁ A PRACOVNÁ OCHRANA A OCHRANA SPOLOČNOSTI
84 ZDRAVOTNÍCTVO
85 ZDRAVOTNÍCTVO
87 TELEKOMUNIKÁCIE
88 POLYGRAFICKÝ PRIEMYSEL
91 VNÚTORNÉ ZARIADENIE
92 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA PRED POŽIAROM
93 VÝSTROJNÝ TOVAR
94 VÝSTROJNÝ TOVAR
95 SLUŽBY
96 SLUŽBY
97 VÝMENA DÁT
98 VOJENSKÉ NORMY
99 METROLÓGIA

Please Wait!

Please wait... it will take a second!